Pro rodiče

Díky homesharingu získají rodiče čas na odpočinek, věnovat se dalším členům rodiny, vyřídit si pochůzky, čas na sebe. Podporujeme pečující rodiny s dětmi s mentálním či kombinovaným postižením.

Co homesharing není?

  • Homesharing neprobíhá ve vaší domácnosti.
  • Homesharing nenabízí primárně přátelský vztah rodičům, ale dítěti.
  • Homesharing nenabízí terapeutickou nebo vysoce specializovanou podporu dítěti.
  • Nelze do něj vstupovat s přesnou představou o hostiteli, čase a náplni.

Co homesharing nabízí?

Homesharing plně respektuje jinakost a tempo dítěte

Homesharing je jedinečný v tom, že poskytuje dostatek prostoru pro výměnu všech důležitých informací mezi pečujícími rodiči a hostiteli. Péče v hostitelské rodině je maximálně přizpůsobována potřebám dítěte s postižením.

Homesharing probíhá mimo domácnost dítěte i mimo prostory institucí

Homesharing probíhá v domácnosti hostitele. Dítě si v domácnosti hostitele postupně zvyká na jiné prostředí. Rozšiřuje tak svoji představu o světě mimo svůj domov. Rodiče a sourozenci dítěte také mají možnost mít své „doma“ chvíli jen pro sebe.

Hostitel není profesionál, ale dobře připravený laik

Hostitelé procházejí pečlivým výběrem a přípravou vedenou zkušenými lektory. Hostitelé nenabízejí odbornou péči. Jsou s dítětem v přátelském vztahu, o dítě pečují jako o člena své rodiny a tak, aby společný čas všechny těšil.

Homesharing je postaven na vztazích

Podobu a naplňování homesharingu spoluurčují všichni zúčastnění. Pečující rodina i hostitelé se vzájemně poznávají, učí spolu komunikovat, být aktivní a otevření a přijímat své rozdílnosti. Zprostředkující organizace jim v tomto procesu pomáhá.

Homesharing podporuje přirozené osamostatňování dítěte

Umožňuje dítěti zažít odlišné rodinné prostředí, a tím zvyšuje adaptabilitu dítěte a připravuje ho na proces separace od primární rodiny. Na budoucí osamostatňování jsou v homesharingu připravováni i rodiče dítěte, kteří si postupně zvykají na občasnou nepřítomnost dítěte.

Články k přečtení

Je ideální, když vás něco baví a zároveň tím hodně pomůžete někomu, kdo to opravdu potřebuje.

Kateřina Klugová

Hostitelka

Dorka dokáže přinést do společenství mnoho zajímavých zkušeností a rozšířit nám pohled na svět.

Standa Sarkisov

Hostitel

Chcete se zapojit do homesharingu?

Oslovte organizaci, která je vám nejblíž.