Pro rodiče

Díky homesharingu získají rodiče čas na odpočinek, věnovat se dalším členům rodiny, vyřídit si pochůzky, čas na sebe. Podporujeme pečující rodiny s dětmi s mentálním či kombinovaným postižením.

Co homesharing není?

 • Homesharing neprobíhá ve vaší domácnosti.
 • Homesharing nenabízí primárně přátelský vztah rodičům, ale dítěti.
 • Homesharing nenabízí terapeutickou nebo vysoce specializovanou podporu dítěti.
 • Nelze do něj vstupovat s přesnou představou o hostiteli, čase a náplni.

Co homesharing nabízí?

Homesharing plně respektuje jinakost a tempo dítěte

Homesharing je jedinečný v tom, že poskytuje dostatek prostoru pro výměnu všech důležitých informací mezi pečujícími rodiči a hostiteli. Péče v hostitelské rodině je maximálně přizpůsobována potřebám dítěte s postižením.

Homesharing probíhá mimo domácnost dítěte i mimo prostory institucí

Homesharing probíhá v domácnosti hostitele. Dítě si v domácnosti hostitele postupně zvyká na jiné prostředí. Rozšiřuje tak svoji představu o světě mimo svůj domov. Rodiče a sourozenci dítěte také mají možnost mít své „doma“ chvíli jen pro sebe.

Hostitel není profesionál, ale dobře připravený laik

Hostitelé procházejí pečlivým výběrem a přípravou vedenou zkušenými lektory. Hostitelé nenabízejí odbornou péči. Jsou s dítětem v přátelském vztahu, o dítě pečují jako o člena své rodiny a tak, aby společný čas všechny těšil.

Homesharing je postaven na vztazích

Podobu a naplňování homesharingu spoluurčují všichni zúčastnění. Pečující rodina i hostitelé se vzájemně poznávají, učí spolu komunikovat, být aktivní a otevření a přijímat své rozdílnosti. Zprostředkující organizace jim v tomto procesu pomáhá.

Homesharing podporuje přirozené osamostatňování dítěte

Umožňuje dítěti zažít odlišné rodinné prostředí, a tím zvyšuje adaptabilitu dítěte a připravuje ho na proces separace od primární rodiny. Na budoucí osamostatňování jsou v homesharingu připravováni i rodiče dítěte, kteří si postupně zvykají na občasnou nepřítomnost dítěte.

Články k přečtení

 • Etický kodex hostitele a Zásady poskytování homesharingu

  Etický kodex hostitele a Zásady poskytování homesharingu

  Jaká jsou základní pravidla pro fungování homesharingu pro rodinu i pro hostitele? Pravidla pro fungování homesharingu hostitelům vymezuje Etický kodex hostitele Hostitel respektuje svěřené dítě jako jedinečnou lidskou bytost obdařenou právy hodnými ochrany. Hostitel volí náplň společného času s ohledem na zájmy a prospěch dítěte, vyhýbá se aktivitám, které by mohly být pro dítě zdravotně či psychicky rizikové. Hostitel…

  Více

 • Kdo se v organizacích věnuje hostitelství?

  Kdo se v organizacích věnuje hostitelství?

  Přemýšlíte o tom, že byste se zapojili do homesharingu a zajímá vás, kdo se hostitelství věnuje? Hostitelé ve všech organizacích musí splňovat několik základních podmínek. Musí být plnoletí, mít čistý trestní rejstřík a musí absolvovat kurz pro hostitele. Tento přibližně 50hodinový výcvik má za cíl seznámit zájemce o hostitelství s prostředím rodin dlouhodobě pečujících o dítě s postižením. Připravit ho tak, aby…

  Více

 • Cesta rodiny k homesharingu

  Cesta rodiny k homesharingu

  Co vás čeká, když budete chtít hostitele pro své dítě? Aby pro vás mohla zprostředkující organizace mohla najít hostitele, musí nejprve dobře znát vaše dítě, i celou rodinu. Vstup do homesharingu proto začíná úvodními rozhovory zástupců organizace s rodiči dítěte. Tam se vyjasňují potřeby a očekávání rodiny, ale také reálné možnosti homesharingu. Pokud chce po úvodních rozhovorech rodina ve…

  Více

Díky homesharingu si člověk uvědomí priority. Najednou mám jasno v tom, co je důležité.

Martina Rejchová

Hostitelka

Nebojte se toho, stojí to za to. Zvládli jsme i výstup na Sněžku.

Honza Boudný

Hostitel

Chcete se zapojit do homesharingu?

Oslovte organizaci, která je vám nejblíž.