Cesta rodiny k homesharingu

Co vás čeká, když budete chtít hostitele pro své dítě?

Aby pro vás mohla zprostředkující organizace mohla najít hostitele, musí nejprve dobře znát vaše dítě, i celou rodinu.

Vstup do homesharingu proto začíná úvodními rozhovory zástupců organizace s rodiči dítěte. Tam se vyjasňují potřeby a očekávání rodiny, ale také reálné možnosti homesharingu.

Pokud chce po úvodních rozhovorech rodina ve spolupráci pokračovat, je dalším krokem příprava dítěte. V čase přípravy se dítěti věnuje pracovník organizace (speciální pedagog / sociální pracovník). Ten dítě provede nejen procesem přípravy, ale také se účastní výběru hostitele a je přítomen i na schůzkách, kde se hostitel, dítě a jeho rodina spolu seznamují. Úkolem tohoto pracovníka je tedy poznat dítě, jeho specifika a potřeby tak, aby dítě pak mohl postupně předat do samostatné hostitelské péče.

Příprava dítěte trvá obvykle dva měsíce a pracovník organizace se v té době s dítětem setká přibližně pětkrát.

Paralelně s přípravou dítěte probíhá také příprava rodičů. Se sociálním pracovníkem / psychologem se, ve skupině či individuálně, věnují rodičovským představám, očekáváním a obavám. Probírají proces separace dítěte od rodičů a pocity, které mohou při osamostatňování přicházet. Tématem je také motivace hostitelů.

Ve chvíli, kdy je rodina na homesharing připravená a organizace má pro dítě vytipovaného hostitele, začíná tzv. párování. Párování probíhá postupně. Nejprve se za přítomnosti pracovníků organizace seznámí rodiče s hostitelem, pak začíná hostitel pečovat o dítě ve své domácnosti – po dobu párování je doprovází pracovník, který dítě na homesharing připravoval.

Proces párování obvykle trvá dva měsíce. Někdy přímo navazuje na přípravu dítěte. Často ale dítě nějaký čas čeká na nalezení vhodného hostitele.

Ve chvíli, kdy je období párování u konce – hostitel už své dítě zná a troufá si na samostatný homesharing, dítě homesharing dobře zvládá a rodiče dítěte si spolu s hostitelem domluvili vzájemná pravidla pro samostatný homesharing – podepíší rodiče s hostitelem dohodu o poskytování homesharingu. Dohoda má formalizovanou podobu, u jejího podpisu jsou přítomni i zástupci organizace.

Po podepsání dohody už probíhá samostatný homesharing a hostitel se na všem potřebném domlouvá přímo s rodiči. Organizaci zůstává podpůrná role – rodič i hostitel mají v organizaci kontaktní osobu, na kterou se mohou v případě potřeby obrátit. Jednotlivé zastřešující organizace také mohou nabízet další doplňkový program pro rodiče i hostitele.

Pokud uvažujete o vstupu do homesharingu, obraťte se na některou ze zprostředkujících organizací.

Je ideální, když vás něco baví a zároveň tím hodně pomůžete někomu, kdo to opravdu potřebuje.

Kateřina Klugová

Hostitelka

Dorka dokáže přinést do společenství mnoho zajímavých zkušeností a rozšířit nám pohled na svět.

Standa Sarkisov

Hostitel

Chcete se zapojit do homesharingu?

Oslovte organizaci, která je vám nejblíž.