Jak sestavit homesharingový tým

Uvažujete o tom, že byste se také chtěli zapojit do homesharingu? A už přemýšlíte, jak byste výhledově mohli poskládat homesharingový tým? Jaké činnosti bude třeba zajistit?

Aby organizace mohla obsáhnout všechny úkoly s homesharingem spojené, potřebuje tým složený alespoň ze tří pracovníků, kteří si rozdělí následující pracovní role:

koordinátor homesharingu

 • koordinuje práci týmu
 • pracuje s ročním plánem homesharingu
 • má přehled o celkovém dění, dohlíží na provázanost jednotlivých procesů
 • zodpovídá za dokumentaci homesharingu

adaptační průvodce

 • odborník na cílovou skupinu (sociální pracovník/speciální pedagog), který je dobře obeznámený s prostředím primárních rodin
 • odpovídá za přípravu dítěte na homesharing
 • spolupracuje s hostiteli 
  • podílí se na jejich výběru
  • zapojuje se do přípravy hostitelů
  • je součástí “párovacího panelu”
  • zodpovídá za proces párování 
  • poskytuje hostitelům metodickou podporu a zajišťuje pravidelná intervizní setkání

psycholog / terapeut

 • odborník na rodinnou problematiku
 • odpovídá za přípravu primární rodiny na homesharing
 • zapojuje se do přípravy hostitelů – je-li v hostitelské rodině dítě, účastní se schůzek v rodině
 • je součástí párovacího panelu
 • účastní se procesu párování
 • je kontaktním pracovníkem pro primární rodiny zapojené do homesharingu

koordinátor hostitelů

 • zodpovídá za komunikaci se zájemci o hostitelství
 • udržuje databázi kontaktů
 • odpovídá za proces výběru hostitelů
 • organizačně zajišťuje akce pro veřejnost (včetně administrativy)
 • organizačně zajišťuje přípravu hostitelů (včetně administrativy)
 • zodpovídá za administrativu spojenou s hostitelstvím (smlouvy, výkazy hostitelů atp.)
 • organizačně zajišťuje skupinová hostitelská setkání

metodik

 • nastavuje procesy homesharingu
 • poskytuje týmu podporu při řešení nestandardních situací v homesharingu
 • připravuje pro tým návody a popisy metodických postupů

Velikost týmu a počet nutných úvazků se odvíjí od počtu rodin a hostitelů, s nimiž organizace plánuje pracovat.

Chcete vědět víc? Přečtěte si metodiku Začínáme s homesharingem.

Je ideální, když vás něco baví a zároveň tím hodně pomůžete někomu, kdo to opravdu potřebuje.

Kateřina Klugová

Hostitelka

Dorka dokáže přinést do společenství mnoho zajímavých zkušeností a rozšířit nám pohled na svět.

Standa Sarkisov

Hostitel

Chcete se zapojit do homesharingu?

Oslovte organizaci, která je vám nejblíž.