Vybíráme hostitele

Hlásí se vám zájemci o hostitelství a rozhodujete se, koho vybrat do přípravy hostitelů?

Základními podmínkami pro hostitelství jsou plnoletost, čistý trestní rejstřík a dobrá zdravotní a psychická kondice. Dále je hostitele třeba vybírat s ohledem na vaši cílovou skupinu a konkrétní podmínky ve vaší organizaci. Dobré je sestavit si profil hostitele, v němž si stanovíte konkrétní požadavky, na něž se při postupném seznamování se zájemcem o hostitelství budete soustředit. Dají se rozdělit do dvou kategorií – na osobnostní předpoklady a praktické možnosti.

Osobnostní předpoklady hostitele:

 • ukotvenost – vnitřní a vnější (osobnostní zralost, stabilní rodinná situace, zázemí)
 • trpělivost – vnitřní klid a kapacita na různé druhy a podoby zátěže (hlučnost dítěte, nízká návratnost reakcí při kontaktu a v komunikaci, tempo dítěte apod.)
 • otevřená komunikace – schopnost poskytnout a vyslechnout zpětnou vazbu, schopnost a ochota řešit vzniklý problém s tím, koho se týká (či požádat o pomoc správného člověka)
 • empatie – schopnost naladit se na potřeby druhého,
 • schopnost sebereflexe – schopnost nahlédnout problém/situaci z více hledisek, schopnost upozadit svůj zájem v některých situacích, vybalancovat svou potřebu či zájem s potřebami a zájmy druhého člověka, organizace
 • zodpovědnost a spolehlivost – dodržování termínů, dochvilnost, včasné informování v případě nečekaných situací apod.

Praktické možnosti zájemce o hostitelství

 • rodinná situace – kdo bude přítomen v domácnosti hostitele v době poskytování hostitelské péče (rodinní příslušníci, spolubydlící apod.) a jak se k tomu staví, zda mají nějaká domácí zvířata
 • časové možnosti a kapacity – preference všedních dnů, víkendů, konkrétní představa (den a hodiny, četnost setkávání, pravidelnost/nepravidelnost apod.), dlouhodobá perspektiva (vím, že hledám něco na pár měsíců / dovedu si představit spolupráci na několik let)
 • prostorové možnosti – kde bude homesharing probíhat (dům, byt), dostupnost místa, mobilita hostitele (může dojet MHD, autem, kolik času je ochoten trávit na cestě)
 • fyzická zdatnost
 • osobnostní dispozice, koníčky, zájmy

Chcete se o homesharingu dozvědět víc? Přečtěte si metodiku Začínáme s homesharingem.

Je ideální, když vás něco baví a zároveň tím hodně pomůžete někomu, kdo to opravdu potřebuje.

Kateřina Klugová

Hostitelka

Dorka dokáže přinést do společenství mnoho zajímavých zkušeností a rozšířit nám pohled na svět.

Standa Sarkisov

Hostitel

Chcete se zapojit do homesharingu?

Oslovte organizaci, která je vám nejblíž.